Vertikutacija terena

Održavanje fudbalskih terena. VertikulacijaVertikutacija terena  se obično obavlja između dva prvenstva, iako bi bilo svrsishodno da se ova radnja obavlja više puta godišnje . Vertikut  ima za cilj da izvrši površinsku aeraciju terena u dubini 1-2 cm., zatim da izbaci staru i trulu travu, polusuve biljčice i biljke sa vrlo plitkim korenom. Ovako proređani travnjak ima sve šanse da mu se kvalitet podigne na zavidan nivo, uz pravilnu negu. Vertikutaciju treba često praktikovati, ali izbegavati da se radi po velikoj vrućini, tim pre što se teren pre vertikutacije pokosio na naj nižu visinu. Naravno, da se proređeni tereni (ili pojedini delovi terena) trebaju potsejati i prekriti mešavinom peska i humusne  zemlje (treseta) u razmeri 3:1. Vrlo je bitno da se vertikutacija – prozračivanje obavlja unakrsno.