Razastiranje peska

Razastiranje peska. Održavanje terenaPesak  je nezamenjiva komponenta kako u izgradnji tako i u održavanju sportskih terena i travnjaka uopšte. Pesak mnogi zanemaruju, daju mu malu važnost, te se na njemu obično škrtari, pa ako se na igralište baci 15 m3 smatra se da je teren dobio solidnu količinu peska. Ako na fudbalsko igralište bacimo 100 m3 peska, to je samo nešto više od 1 cm debljine. A pošto su nam tereni pretežno puni gline, bilo bi idealno da ako smo u mogućnosti pesak koji posipamo bude silikatni,  kako zbog svoje pH vrednosti, tako i zbog odlomaka raznih minerala, koje ovaj pesak sadrži. Takođe jako je bitno i kako se pesak razbacuje po terenu. Ako se pesak razbacuje ručno, što je na žalost česta praksa danas, rezultat je nejednaka raspoređenost peska po terenu.

Razastiranje peska i održavanje fudbalskih terenaNaša mašina Rink1210 obezbediće upravo ono što vam je potrebno. Ravnomernu raspoređenost peska na svakom deliću terena.

Naime razastiranje peska je jako bitna operacija koja sledi nako aerifikacije ili aeracije terena. Peskom se ispunjavaju rupe I time se obezbedjuje bolje dreniranje terena, pesak zadržava vlagu u sebi, tako da koren trave uvek može da dobije dovoljnu količinu vode čak I u letnjem periodu. Nakon razastiranja peska bitno je dobro učetkati peska u teren.