Održavanje terena

Profesionalno održavanje terena. Vaš HrtTrik Sport

Održavanje terena dobrim je najočigledniji pokazatelj domaćinskog upravljanja klubom.

Samom izgradnjom vrhunskog terena stvoreni su uslovi za kvalitetno treniranje i odigravanje utakmica. Međutim, za dugotrajnost i postojanost,  potrebno je redovno i kvalitetno održavanje terena.

Osnovno održavanje terena podrazumeva, kosidbu, prihranu , zalivanje, valjanje, aerifikaciju, aeraciju, vertikulaciju, potsejavanje, krpljenje terena itd… Nažalost stanje u našem fudbalu je takvo da klubovi nisu u mogućnosti da sebi priušte odgovarajuću mehanizaciju kako bi uspešno održavali svoje terene.

Firma HetTrik Sport nudi uslugu održavanja terena brzo, kvalitetno i profesionalno.  Nakon našeg tretmana, sa našim znanjem, iskustvom i mehanizacijom, vaš teren biće u neuporedivo boljem stanju.

Koraci koji se podrazumevaju da treba preduzeti, kada je reč o redovnom održavanju terena jesu sledeći:

Održavanje terena – Aerifikacija (Čepovanje)

 

Aerifikacija (čepovanje). Održavanje terena

Aerifikacija terena ili kako je popularnije nazivaju “čepovanje” jeste veom korisna radna operacija. Iz dosadašnjeg iskustva možemo da konstantujemo da je jedan od ključnih problema na većini fudbalskih terena širom naše države upravo priprema podloge koja je odrđena pre postavke samog busena prirodne trave. Pošto u sebi sadrži veliku količinu supstanci, koje su vremenom humusnu zemlju pretvorili u glinu, dolazi do problema dreniranja vode, korenov sistem ne može dalje da se razvija na pravilan način. Upravo čepovanje terena ima za cilj da provetrava zonu korenovog sistema, razrahljuje  supstrat, drenira teren, produbljuje koren.

Aerifikacija odnosno čepovanje. Održavanje terenaŠto su čepovi dublji (8 – 10 cm) to je za teren bolje.  Najbolji rezultati postižu se uz prethodno kvašenje terena. Nakon aerifikacije, najbolje je ukloniti čepove sa terena, pa zatim popuniti rupe peskom. I tim postupkom bi bilo kompletiran postupak aerifikacije fudbalskog terena.

 

HetTrik Sport sa svojom mašinom “verti-drain” nudi uslugu čepovanja terena I do 15cm dubine.

 

 

 Održavanje terena – Aeracija ( Bušenje )

Održavanje terena. Aeracija bušenjeAeracija terena ili bušenje je  operacija koja je veoma slična aerifikaciji. Aeracija terena je bušenje rupa po terenu
čime se provetrava I produbljuje zona korenovog sistema. Takođe se ovom operacijom obezbeđuje bolja drenaža terena. Terene teškog mehaničkog sastava bolje je u toku vegetacije ,,bušiti” više puta (3-4) sa recimo 100 rupa/m2, nego jednom sa 400 rupa.

HrtTriksport Vam nudi uslugu aeracije terena sa svojom savremenom mašinom “verti-drain”. U čemu je prednost naših mašina? U svemu ! Dok klasični aerifikator pravi široke i plitke rupe, nasa mašina pravi uske i veoma duboke rupe, pa se može izbušitii  3-4 puta više rupa po m2 . Klasičnim bušenjem sa više rupa, zabranjuje se izlazak na teren po mesec dana, a modernim aerifikatorom već sutra možete ekipu izvesti  na teren.

 Princip rada naše mašine verti-drain !

Aerifikacija terena

 

Održavanje terena – Potsejavanje semena i đubrenje terena

 

Potsejavanje i đubrenje. Održavanje terena

Potsejavanje semena, đubrenje i  unošenje peska   su usko vezani za aerifikaciju i aeraciju, ali se ove radnje često rade i odvojeno od aeracije. Potsejavanjem se popravlja  gustina sklopa trave, pojačava se vitalnost travnjaka, a na terenima lošijeg florističkog sastava sužava se prostor za ekspanziju korova. Potsejavanje se obavlja kroz čitavu vegetaciju trave, ali glavni – udarni termini za setvu su april i maj, i zatim od 15 avgusta do 5 oktobra.

Sa mašinom Blec 1400 za potsejavanje možemo da posejemo travu sa razastiranjem semena I đubriva(kg/m2) u skladu sa zahtevima vaseg terena.

 

Održavanje terena – Razastiranje peska

 

 

Razastiranje peska. Održavanje terenaPesak  je nezamenjiva komponenta kako u izgradnji tako i u održavanju sportskih terena i travnjaka uopšte. Pesak mnogi zanemaruju, daju mu malu važnost, te se na njemu obično škrtari, pa ako se na igralište baci 15 m3 smatra se da je teren dobio solidnu količinu peska. Ako na fudbalsko igralište bacimo 100 m3 peska, to je samo nešto više od 1 cm debljine. A pošto su nam tereni pretežno puni gline, bilo bi idealno da ako smo u mogućnosti pesak koji posipamo bude silikatni,  kako zbog svoje pH vrednosti, tako i zbog odlomaka raznih minerala, koje ovaj pesak sadrži. Takođe jako je bitno i kako se pesak razbacuje po terenu. Ako se pesak razbacuje ručno, što je na žalost česta praksa danas, rezultat je nejednaka raspoređenost peska po terenu.

Razastiranje peska i održavanje fudbalskih terenaNaša mašina Rink1210 obezbediće upravo ono što vam je potrebno. Ravnomernu raspoređenost peska na svakom deliću terena.

Naime razastiranje peska je jako bitna operacija koja sledi nako aerifikacije ili aeracije terena. Peskom se ispunjavaju rupe I time se obezbedjuje bolje dreniranje terena, pesak zadržava vlagu u sebi, tako da koren trave uvek može da dobije dovoljnu količinu vode čak I u letnjem periodu. Nakon razastiranja peska bitno je dobro učetkati peska u teren.

 

Održavanje terena – Vertikutacija terena

 

Održavanje fudbalskih terena. VertikulacijaVertikutacija terena  se obično obavlja između dva prvenstva, iako bi bilo svrsishodno da se ova radnja obavlja više puta godišnje . Vertikut  ima za cilj da izvrši površinsku aeraciju terena u dubini 1-2 cm., zatim da izbaci staru i trulu travu, polusuve biljčice i biljke sa vrlo plitkim korenom. Ovako proređani travnjak ima sve šanse da mu se kvalitet podigne na zavidan nivo, uz pravilnu negu. Vertikutaciju treba često praktikovati, ali izbegavati da se radi po velikoj vrućini, tim pre što se teren pre vertikutacije pokosio na naj nižu visinu. Naravno, da se proređeni tereni (ili pojedini delovi terena) trebaju potsejati i prekriti mešavinom peska i humusne  zemlje (treseta) u razmeri 3:1. Vrlo je bitno da se vertikutacija – prozračivanje obavlja unakrsno.

Prepustite profesionalcima održavanje terenaHetTrik Sport