Gradski sation u Subotici

U 2016 godini na glavnom grdskom stadionu u Subotici suboticaHetTrik Sport radio je na servisiranju terena u tri navrata. Prvi servis radjen je početkom proleća i tada je urađena aerifikacija punim gvožđem u dubini od 15cm, potom podsejavanje terena, i na samom kraju razastiranje peska i njegovo učetkavanje. Na kraju fudbalske sezone, usledio je i drugi servis terena, kako bi se teren oporavio nakon velikog broja utakmica. U drugom servisu je radjena : aerifikacija, podsejavanje, razastiranje đubriva, peska i njegovo učetkavanje. Treci servis se radi u jesen. U trećem servisu najbitnije je bilo uraditi aerifikaciju terena, kako bi se obezbedila bolja drenaza pred sezonu velikih padavina.

Facebookgoogle_plusby feather