Aerifikacija

 Aerifikacija (čepovanje). Održavanje terenaAerifikacija terena ili kako je popularnije nazivaju “čepovanje” jeste veoma korisna radna operacija. Iz dosadašnjeg iskustva možemo da konstatujemo da je jedan od ključnih problema na većini fudbalskih terena širom naše države upravo priprema podloge koja je odrađena pre postavke samog busena prirodne trave. Pošto u sebi sadrži veliku količinu supstanci, koje su vremenom humusnu zemlju pretvorili u glinu, dolazi do problema dreniranja vode, korenov sistem ne može dalje da se razvija na pravilan način. Upravo čepovanje terena ima za cilj da provetrava zonu korenovog sistema, razrahljuje  supstrat, drenira teren, produbljuje koren.

Aerifikacija odnosno čepovanje. Održavanje terenaŠto su čepovi dublji (8 – 10 cm) to je za teren bolje.  Najbolji rezultati postižu se uz prethodno kvašenje terena. Nakon aerifikacije, najbolje je ukloniti čepove sa terena, pa zatim popuniti rupe peskom. I tim postupkom bi bio kompletiran postupak aerifikacije fudbalskog terena.

HetTrik Sport sa svojom mašinom “verti-drain” nudi uslugu čepovanja terena i do 15cm dubine.