Aeracija

Održavanje terena. Aeracija bušenjeAeracija terena ili bušenje je  operacija koja je veoma slična aerifikaciji. Aeracija terena je bušenje rupa po terenu
čime se provetrava I produbljuje zona korenovog sistema. Takođe se ovom operacijom obezbeđuje bolja drenaža terena. Terene teškog mehaničkog sastava bolje je u toku vegetacije ,,bušiti” više puta (3-4) sa recimo 100 rupa/m2, nego jednom sa 400 rupa.

HrtTriksport Vam nudi uslugu aeracije terena sa svojom savremenom mašinom “verti-drain”. U čemu je prednost naših mašina? U svemu ! Dok klasični aerifikator pravi široke i plitke rupe, nasa mašina pravi uske i veoma duboke rupe, pa se može izbušitii  3-4 puta više rupa po m2 . Klasičnim bušenjem sa više rupa, zabranjuje se izlazak na teren po mesec dana, a modernim aerifikatorom već sutra možete ekipu izvesti  na teren.

 Princip rada naše mašine verti-drain !

Aerifikacija terena